Soprummet

På gården har vi ett soprum med sopkärl för hushållssopor samt källsortering.

Källsortering

  • - Glasförpackningar (ofärgade)*
  • - Metallförpackningar*
  • - Pappersförpackningar*
  • - Glasförpackningar (färgade)**
  • - Hårda plastförpackningar**
  • - Tidningar**
  • - Hushållsbatterier och ljuskällor (ej ljusrör)

* Tömning varje vecka, Tisdagar.
** Tömning varje vecka, Onsdagar.

Notera att sopkärl som är överfulla inte töms vid sophämtning. Om ett kärl är överfyllt måste vi beställa en separat tömning av kärlet. Försök vika ihop kartonger och platta till förpackningar så att de inte tar onödigt stor plats i sopkärlen. Vänligen kontakta styrelsen om ett kärl är fullt.

Vår & Höststädning

Varje vår och höst har vi en gemensam gårdsstädning och vid dessa tillfällen kommer det att finnas möjlighet att slänga grovsopor och annat avfall som inte ska slängas i soprummet.

Sysav erbjuder även Farligt avfall-bilen som hämtar farligt avfall kostnadsfritt på olika ställen i Malmö.